Prechod na navigáciu vodorovná
Občianske združenie Naše JadroHľadať
 
 

OZ Naše Jadro

Občianske združenie Naše Jadro

Občianske združenie Naše Jadro bolo založené dňa 09.04.2015 na ustanovujúcom zasadnutí ako nevládne, nepolitické, nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, ktoré zabezpečujú  svoju činnosť realizáciou cieľov v celistvom území tvorenom katastrálnymi územiami obcí. Združenie bolo následne zapísané v registri Ministerstva vnútra dňa 17.04.2015.

Občianske združenie Naše Jadro združuje 9 obcí v rámci Trnavského samosprávneho kraja. Z toho 3 obce spadajú do administratívne vymedzeného územia okresu Hlohovec a 5 obcí spadá do územia okresu Trnava a jedna obec spadá do okresu Piešťany. Sú to konkrétne tieto obce: Ratkovce, Žlkovce, Trakovice, Malženice, Jaslovské Bohunice, Špačince, Dolné Dubové, Radošovce, Pečeňady. 
Zakladajúcimi členmi bolo aj 10 subjektov neverejnej správy, ktoré majú sídlo na území členských obcí.

Cieľom združenia je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s dôrazom na ochranu prírody a krajiny.

 

        mapa.png

 

 

 

 

   

                                  Európska únia - Európske štrukturálne a investičné fondy  Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020Program rozvoja vidieka 2014-2020LEADERMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka